Sveriges apotekarhistoria : fran Ko̊nung Gustaf I ; s till närvarande tid : 2. Kalmar Län, Gotlands Län, Blekinge Län, Kristianstads Län, Malmöhus Län, Hallands Län, Göteborgs och Bohus Län, Alvsborgs Län, Skaraborgs Län / enligt uppdrag af apotekarsocieten utgifven af Alfred Levertin ; C. F. V. Schimmelpfennig och K. A. Ahlberg. Stockholm. 1923
Content