Maria Stuart : Freitag den 16. Dezember 1853 ; Trauerspiel in 5 Akten / von Fr. v. Schiller. Personen: Frau Bethmann, Fräul. Brandenburg, Herr Kramer, Herr Sonnthal, Herr Herz, Herr Schad, Herr Bethmann, Herr Pittmann, Herr Fellenberg, Herr Petrowsky, Herr Cillis, Herr Gellert, Herr Krebs, Herr Denzin, Frau Devrient, Frau Benda, Herr Fischer, Herr Görlich, Fräul. Elise Knops. Düsseldorf : Stahl, 1853