De Nederlandtse Herbarius of Kruydt-boeck / door P. Nylandt. Amsterdam, 1670