Examen ofte kort Ondersoeck ende Onderwijsinghe van de Konste der Chirurgie. Antwerpen : Sleghers, 1667