Eene middelnederlandsche Vertaling van het Antidotarium Nicolai : (Ms. 15624 - 15641, Kon. Bibl. te Brussel) / met den latijnschen tekst der eerste gedrukte uitgave van het Antidotarium Nicolai uitgeg. door W. S. van den Berg. Leiden : Brill, 1917
Content