Sveriges apotekarhistoria : fran Ko̊nung Gustaf I ; s till närvarande tid : 1. Stockholms Stad, Stockholms Län, Uppsala Län, Södermanlands Län, Östergötlands Län, Jönköpings Län, Kronobergs Län / enligt uppdrag af apotekarsocieten utgifven af Alfred Levertin ; C. F. V. Schimmelpfennig och K. A. Ahlberg. Stockholm. 1918
Content