Pharmacopoea Divitum / af O. Bang. Kjøbenhavn : Gyldendalske Boghandel, 1865