Hellfried, Johan Carl Frederik von: Stiftamtmand Hellfrieds Svar paa de i Apotheker Eilschous Klage og paa de i No. 34 af Kritik og Antikritik under Navn af dette Skrifts Recension imod ham [...]. Kiøbenhavn : Schultz, 1794