Middelnederlandsche geneeskundige Recepten & Tractaten, Zegeningen en Tooverformules / uitgegeven door Willem L. de Vreese. Gent : Siffer, 1894