Recept-Boek voor Genees- en Heelkundigen : volgens de alphabetische Orde van de oude klassieke Namen der Geneesmiddelen Gerangschikt, met Bijvoeging der nieuwe Namen, die in de Pharmacopoea Batava [...] / door C. van Eldik. Nijmegen : Thieme, 1825