Nederlandsche Apotheek. 's Gravenhage : Algemeene Landsdrukkerij, 1871