Haegsche Apotheek, Op Het Gezag Der Magistraet, Door Den Arbeid Der Stads-Doctoren, Volgens, den laetsten vernieuwden en verbeterden latynsche Druk ve [...]. sGravenhage : de Cros, 1762