Schat der Armen, of Huismedicyn Boekje van veelerhande Medicamenten : om met kleine Kosten zyn eigen Doctor te zyn, en velerleye Ziektens te genezen ; benevens eene Aanwyzing, hoe Men de Gezondheid lang bewaren kan. Rotterdam : Kentlink, 1764