C. E. Mangors Land-Apothek, til Landmaends Nytte : femte efter fierde gjennemseete Oplag / Cristian Elovius, Mangor. Kjobenhavn : Schubothe, 1835