Sala, Angelo: Angeli Salae Vicentini Veneti Chimiatri candidissimi Essentiarum vegetabilium anatome. Rostock : Hallervord : Richel, 1630