Het Boek Der Psalmen, Of De Goddelijke Harpzangen / [Übers.: Andreas van der Schuur]. Luyk : Hendrik Hoyoux, M. DCC. XXII.