Kgl. Bugenhagen-Gymnasium zu Treptow a.R. Treptow, R. : [s.n.], 1892/93(1893) - 1893/94(1894)
 

Kgl. Bugenhagen-Gymnasium zu Treptow a.R.