Ustavoznanstvo Avstrijsko-ogrske države / von Viktor Tiller. In: . Vol.1912 (1911). 1912