O značaju in njegovih lastnostih / von Jakob Kavčič. In: . Vol.1902 (1902). 1902
 

Jahres-Bericht... 1902.O značaju in njegovih lastnostih