Jaarcursus : (1868). JAARCURSUS 1868-1869. / Gymnasium met Vijfjarigen Cursus te Leiden. Leiden