Maximi monachi Planudis epistulae : 5. Maximi monachi Planudis epistulae particula quinta (pag. 207 - 275) / edidit Maximilianus Treu. Breslau. 1890