Maximi monachi Planudis epistulae : 4. Maximi monachi Planudis epistulae particula quarta (pag. 145 - 206) / edidit Maximilianus Treu. Breslau. 1889