Maximi monachi Planudis epistulae : 2. Maximi monachi Planudis epistulae particula secunda (pag. 49 - 96) / edidit Maximilianus Treu. Breslau. 1887