Philo, peri tu panta spudaion einai eleutheron, die Echtheitsfrage / von Emil Krell. Augsburg : Pfeiffer, 1896