Narciß : heute Montag den 8. März 1858 ; Drama in 5 Akten / von A. F. Brachvogel. Personen: Frau Meisinger, Herr v. Hirsch, Frau Löwe, Fräul. Boden, Frau Eitel, Herr v. Prosky, Herr Fischer, Herr Beimler, Herr Moritz, Herr Harrig, Herr Niemeyer, Fräul. Seelig, Herr Ackermann, Herr Schmithof, Herr Schulz, Herr Maringer, Herr Thyssen, Herr Löwe, Herr Potschweit, Fräul. Fiedler, Fräul. Hofmann, Herr Kelp, Herr Höhner ... G. J. Meisinger. Düsseldorf : Stahl, 1858