Maria Stuart : heute Sonntag den 15. Februar 1835 ; Trauerspiel in 5 Akten / von Schiller. Personen: Mad. Limbach, Mad. Lauber-Versing, Herr Schenk, Herr Limbach, Herr Reußler, Herr Uber, Herr Plagge, Herr Günther, Herr Seeliger, Herr Hoppe, Herr Jenke, Herr Reiner, Herr Richter, Herr Euling, Dem. Stephany, Mad. Günther, Herr Gasseling, Herr Breuer. [Düsseldorf], 1835
 

Stadt-TheaterMaria Stuart