Rolevinck, Werner: Dat boeck dat men hiet Fasciculus temporum : in houdende die Cronijcken van ouden tijden Als van dat die werlt ghescapen is Ende van dat Adam ende Eua ; mit die Cronijcken der coninghen van Vranckrijk, [...]. Utrecht : Jan Veldener, 14. II. 1480
Content