AristotelesPoetik (3. Aufl.), Topik (Disputierkunst). Berlin : Langenscheidt, 1870 : 3. 1855-1891

Content