AristotelesPolitik. Berlin : Langenscheidt, 1870 : 4. 1855-1895

Content