Onze Vorstinnen uit het huis van Oranje-Nassau in het stadhouderlijk tijdperk : 1 / Johanna Wilhelmina Antoinette Naber. Haarlem. 1911