Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen : bijvoegsel: Register op de leenacten van Gelre en Zutphen 1376 - 1402 uit het staatsarchief te Dusseldorp / uitg. door P. N. van Doorninck : bijvoegsel 2. Overkwartier / Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht. Naar het oorspronkelijke handschrift uitg. door J. J. S. Baron Sloet en J. S. van Veen. Arnhem. 1901