XIV. Boeken Van De Geldersse Geschiedenissen : Van't begin af vervolghd tot aen de afzweeringh des Konincx van Spanien ... / Getrocken meerendeels uyt de Latynsse werken van den Heer Ioh. Isacus Pontanus; doch doorgaens veranderd, verbeterd, ende met ... nieuwe hoofd-stucken ... vergroot: Door Arend van Slichtenhorst, Reght-geleerden. Arnhem : van Biesen, 1654
Content