Frisiae Dominium vernacule Friesland : Verdeeld in de Hoofd-deelen van Oostergoo, Westergoo en Sevenwolden, Als ook der XI Steden Zynde noch onderscheiden in XXX Grietenijen ; met Privilegi [...] / per Tob. Conr. Lotter. Aug. Vind. : Lotter, [nach 1758]