Schouwburgh van den oorlog, beginnende van Koning Karel II. tot op Koning Karel III. / Milanen, een oude Stad in Italie wel eer de Stoel des Roomssen Ryks, tussen Ticino en de Adice, dikwyls belegerd, ingenoomen en verwoest / P. Schenk exc. [1712]

Content