Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae : Verzameling van stukken betreffende de pauselijke en bisschoppelijke inquisitie in de Nederlanden : 5. 1525-1528. Gents'Gravenhage. 1902