Wat eene moeder lijden kan : eene ware geschiedenis / door Hendrik Conscience. Antwerpen : Buschmann, 1844