De Spiegel, die niet vleyd : Handelende Van de verachting der Werelt, en van de bedenkingen des Doots / door de Heer de La Serre. Nieuwelijks door J. H. Glazemaker vertaalt, en met kopere platen verciert. Amsterdam : van Goedesberg, 1667