Geschiedenis van Engelandt, Schottlandt en Ierlandt ... : met afbeeld. en landkaarten versiert : 2 (1728) / in het Fransch beschr. door de Larrey. In het Nederduitsch uitg., ... verm. en verandert door Jan Lodewyk Schuer. Amsterdam