Pas-Caert van Texel tot aen de Hoofden : vertoonende de Zee-Custen van Vrieslant, Holland, Zeelant, Vlaenderen, en de OostKust van Engeland. Als mede hoemen alle de selve Kusten en Havens uyt [...] / Hendrick Doncker. Amsterdam : Doncker, [ca. 1660]