Den Nederlandtsen Hovenier : Beschryvende Alderhande Princelijcke en Heerlijcke Lusthoven en Hofsteden ... en hoe-men deselve met ... Boomen, Bloemen en Kruyden kan beplanten ... ; [...] / door J. van der Groen. Amsterdam : Doornick, 1675