Copie Van de Hooch:Moghende Heeren Staten Genrael Vereenichde Nederlanden Het Vorstendom Cleve, Graefschap van der Marck Gheghevene Neutraliteyt. Cleve : Verstegen, 1621