Neerlands heiligen : in den middeleeuwen : 1 / door J. A. F. Kronenburg. Amsterdam. 1899