1 Title

jump to filter-options
Search for: Place = Nijmegen and Collection = Sammlung Vester (DFG)
  • Title page

    Recept-Boek voor Genees- en Heelkundigen

    volgens de alphabetische Orde van de oude klassieke Namen der Geneesmiddelen Gerangschikt, met Bijvoeging der nieuwe Namen, die in de Pharmacopoea Batava en Belgica voorkomen
    Eldik, C. van
    Nijmegen : Thieme, 1825