Verhandelinge wegens de Fermentatie oft innerlyke Beweginge der Lighamen : meest op de Gronden van Descartes / door S. Blankaart. Amsterdam : Ten Hoorn, 1686