Haandbog i Toxikologien / af Carl Otto. Kjøbenhavn : Graebe, 1838