Haegsche Apotheek, op het Gezag der Magistraet, door den Arbeid der Stads-Doctoren, volgens, den laetsten vernieuwden en verbeterden latynsche Druk ve [...]. s'Gravenhage : de Cros, 1762