Sala, Angelo: Angeli Salae Vicentini Veneti Chimiatri candidissimi Essentiarum vegetabilium anatome. Rostock : Hallervord, 1630