Videnskabelige Realskole i Aarhuus: Indbydelsesskrift til den offentlige examen i den Videnskabelige Realskole i Aarhuus : indeholdende Efterretninger om Skolen. Aarhuus : Stiftsbogtrykkeri, 1843/44(1844) - 1852/53(1853) nachgewiesen
 

Indbydelsesskrift til den offentlige examen i den Videnskabelige Realskole i Aarhuus