Nekrologe : Professor Dr. Mathias Hartmann, Edler von Franzenshuld ; Professor Jakob Klaps / [Johann Engel]. In: Jahres-Bericht der K.K. Ober-Realschule am Schottenfelde in Wien. Jg.1867