De Senecae fabula, quae inscribitur Troades / W. Braun. In: Jahresbericht. Jg.1870
 

Jahresbericht... 1869 - 1870.De Senecae fabula, quae inscribitur Troades